NutriHealth rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Sau đây là một vài vị trí mà chúng tôi cần tuyển dụng.

Quy trình làm việc 

Tại NutriHealth, hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

Vị trí cần tuyển gấp

Xanh Ơi xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài.

STT Vị trí  Số lượng tuyển Hết hạn
1 Nhân viên kinh doanh 2 25/12/2023
2 Nhân viên biên tập trang web 4 25/12/2023
3 Nhân viên Seo 3 25/12/2023
4 Nhân viên giao hàng 10 25/12/2023

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về: nutrihealthvietnam@gmail.com – Chi tiết liên hệ Fanpage NutriHealth

ỨNG TUYỂN NGAY !